Iwona Górska
PORTFOLIO

Pracownia malarska Iwona Górska

W pracowni malarskiej

Można zauważyć, że dla malarza płótno jest tym, czym kartka dla pisarza. To swego rodzaju medium, poprzez które twórca przesyła różnego rodzaju emocje, treści i komunikaty. Pismo malarskie działa więc w porównywalny sposób z literackim. Przykładowo, tłumaczona na język obcy proza czy poezja nigdy nie brzmią tak samo jak oryginalne teksty.

Pracownia Iwona górska Obrazy na płótnie Iwona Górska

Obraz, również da się skopiować, lecz różna skala, odmienna faktura oraz inne miejsce ekspozycji zmieniają często kontekst pierwotnego dzieła.

Dla mnie pismem malarstwa jest technologia, wyrażana poprzez różne rodzaje farb, podkładów malarskich, narzędzi i maniery, od których zależy nie tylko efekt ale też trwałość pracy.

Iwona Gorska, pracownia malarska Obrazy w pracowni malarskiej