Iwona Górska
PORTFOLIO

Slavic Goddesses

Paintings inspired by the slavic mythology.

 

Slavic goddesses Iwona Gorska

SLAVIC GODDESSES

2012

90cm x 60cm

tempera and oil on canvas


Slavic goddesses Iwona Gorska

SLAVIC GODDESSES

2012

90cm x 60cm

tempera and oil on canvas


Slavic goddesses Iwona Gorska

SLAVIC GODDESSES

2012

90cm x 60cm

tempera and oil on canvas